Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo

8. februára 2024 sa uskutočnilo v AULE SOŠ podnikania a služieb Námestovo školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorého sa zúčastnili vybraní žiaci zo všetkých tried (víťazi triednych kôl). Spolu 31 žiakov prispelo svojím prednesom poézie alebo prózy k príjemnej atmosfére súťaže.

Recitátori nás pozitívne prekvapili, pretože ich prednes predstavoval pomerne vysokú umeleckú úroveň. Ohodnotiť tých najlepších bolo naozaj veľmi ťažké, lebo vynaložené úsilie všetkých súťažiacich evokovalo v nás krásne pocity. Opäť platí stará známa múdrosť: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a nadobudnúť novú skúsenosť.“

VYHODNOTENIE:

Umelecký prednes poézie:

1. miesto: Daniela Hrkľová, IV. B

2. miesto: Romana Kvasničáková, IV. A

3. miesto: Samuel Dubáč, I. M

4. miesto: Adela Peldová, III. M

Umelecký prednes prózy:

1. miesto: Izabela Romaňáková, II. B

2. miesto: Timea Vraňáková, II. A

3. miesto: Lýdia Serdelová, III. A

4. miesto: Erika Vojtaššáková, I. M

Prvé miesta postupujú do regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín a do celoslovenskej recitačnej súťaže Dilongova Trstená. Všetkým blahoželáme a držíme palce v ďalšej reprezentácii našej školy.

AUTORKY: vyučujúce SJL