Aktuality 2022-2023, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ, SÚŤAŽE

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo 

V piatok 27. januára 2023 som mala možnosť zúčastniť sa školského kola súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, a to prvýkrát nie ako recitátor, ale ako člen poroty. Táto škola mi umožnila získať veľa skúseností aj v recitátorskej oblasti, pretože som sa zúčastnila viacerých školských, okresných i regionálnych kôl (tie mi priniesli aj úspechy). A teraz ako štvrtáčka som mala tú česť pripojiť sa k hodnotiacej komisii slovenčinárov. Bol to pre mňa skvelý pocit počúvať našich nádejných reprezentantov. Tento rok bola naozaj vysoká konkurencia a pri niektorých umeleckých prednesoch mi padala sánka… Uvedomila som si, koľko talentov sa medzi nami skrýva. Teším sa, že umelecký prednes si získal toľko mladých duší.  

 VYHODNOTENIE: 

Umelecký prednes poézie: 

  1. miesto: Anežka Bystričanová, III. B
  2. miesto: Romana Kvasničáková, III. A
  3. miesto: Adela Peldová, II. M

Umelecký prednes prózy:  

  1. miesto: Timea Vraňáková, I. A
  2. miesto: Izabela Romaňáková, I. B
  3. miesto: Lýdia Serdelová, II. A

OSOBITNÉ OCENENIE ZA ZAUJÍMAVÝ PREDNES: 

Matej Lupták, I. M 

Matej Ujmiak, III. B 

Laura Šimalová, II. B 

Dominika Kurčinová, III. B 

 

Prvé miesta postupujú do regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín a do celoslovenskej recitačnej súťaže Dilongova Trstená. Všetkým blahoželám a držím palce v ďalšej reprezentácii našej školy. 

 

 

Renáta Finiková, IV. M