Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY, SÚŤAŽE

iBobor   – 16 ročník informatickej súťaže.

V dňoch 7 – 11.novembra 2022 sa uskutočnil už 16 ročník informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Súťaže sa zúčastnilo 124 574 súťažiacich. V pondelok 7. novembra súťažilo 22 385 Kadetov (žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ). V utorok 8. novembra súťažili 24 566 Drobcov (2. a 3. ročník ZŠ), 5 918 Seniorov (3. a 4. ročník SŠ) a 5 Nevidiacich SŠ (1. až 4. ročník SŠ). V stredu 9. novembra súťažilo 27 676 Benjamínov (žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ).Vo štvrtok 10. novembra súťažilo 11 644 Juniorov (žiakov 1. a 2. ročníka SŠ).V piatok 11. novembra súťažilo 32 369 Bobríkov (4. a 5. ročník ZŠ). 

 Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnili všetci žiaci odboru správca, ktorí súťažili v kategórií Senior (3. a 4. B sps) a Junior (1. a 2.B iis). V kategórií Junior sa stali úspešnými riešiteľmi Šimon Vlžák, Denis Plaku, Juraj Gužiňák, Timea Blažeňáková. V kategórií Senior sa stal úspešným riešiteľom Marko Mikos. 

Všetkým gratulujeme a prajeme veľa zdaru pri riešení ďalších informatických súťaži. 

PK INFO