Aktuality 2022-2023, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Jazykový kvet – krajské semifinále 

Naša škola sa každoročne zúčastňuje krajského kola recitačnej súťaže Jazykový kvet.  

Súťaž tohto charakteru je mimoriadne náročná pre všetkých zúčastnených, pretože žiaci recitujú nie v materinskom, ale v cudzom jazyku. Hodnotí sa nielen umelecká stránka prejavu, ale najmä jazyková, teda predovšetkým výslovnosť v cudzom jazyku. 

Žiaci sa na súťaž dôkladne pripravili a svojimi výsledkami nás opäť raz nesmierne potešili. Celkovo sme sa umiestnili na peknom 2. a 3. mieste v kategórii ANJ a NEJ – stredných škôl – prevzatá tvorba.  

Žiaci preukázali svoje jazykové zručnosti a ukázali, že naša škola sa môže pochváliť skvelými jazykovými talentmi. Chceme sa touto cestou poďakovať Patrikovi Jadroňovi z III. B a Viktórii Skurčákovej z III. M, ktorí sa zúčastnili súťaže a ukázali svoj potenciál. 

Blahoželáme a prajeme veľa energie v príprave na ďalšie cudzojazyčné projekty.