Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Jesenná mediálna a digitálna akadémia

Jesenná mediálna a digitálna akadémia – si mediálne a digitálne gramotný? 

30. novembra 2022 sa na našej škole konala Jesenná mediálna a digitálna akadémia s témou: Mladí ľudia ako aktívni konzumenti médií. Akadémia sa realizovala v rámci projektu „Je to tým, že sme tým“, financovaným Úradom vlády SR. Lektori boli žiaci Školskej rady pre mediálnu a digitálnu gramotnosť z II. M, III. M a III. Bsps. Pripravili si prezentácie na tému Digitálna a mediálna gramotnosť, hoaxy, bezpečnosť na internete a GDPR. Príspevky žiakov boli na veľmi vysokej úrovni, výborne pripravené, obohatené príkladmi z praxe.

Ďalším lektorom bol správca počítačovej siete Mgr. Patrik Valko, ktorý nám bližšie predstavil GDPR – Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Poskytol nám množstvo rád, ako sa správať na sociálnych sieťach, ako neporušovať ochranu osobných údajov seba a druhých.

V školskej súťaži mohli žiaci zistiť, aká je ich úroveň digitálnej a mediálnej gramotnosti a bezpečnosti na internete. Tí najlepší získali aj sladkú odmenu. Akadémie sa zúčastnili žiaci II. M a I. B.

Viktória Skurčáková, III. M 

Realizované z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, Eduarda Hegera.