Aktuality 2023-2024, POMOC DRUHÝM

Kampaň „Sviečka za nenarodené deti“

Sviečka a ruženec 

24. októbra 2023 realizovala naša škola kampaň – SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI. Kúpou sviečky za symbolickú cenu 0,50 € boli podporené projekty a činnosť Fóra života v oblasti ochrany života. Tieto sviečky ponúkali dievčatá z II. M triedy – Tatiana Kocúrová, Nina Štureková a zároveň vysvetlili podstatu kampane. Vyzbieralo sa 100 €, ktoré boli zaslané na účet verejnej zbierky. Chvíľkou ticha a zapálením sviečky v oknách našich domovov večer 2. novembra vrcholí spomienka na nenarodené deti, ale aj na tých zranených umelým alebo spontánnym potratom. 

Na 2. poschodí bola vytvorená VÝSTAVA RUŽENCOV, ktorá doplnila spomínanú kampaň o ďalší náboženský rozmer. Panna Mária nám dala nasledujúci prísľub:  

 „Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud…“ 

Žiaci 1., 2. ročníka a III. K vytvorili ružence, ktoré sú originálne, kreatívne a tvorené s láskou. Využili rôzne materiály: šípky, gaštany, cestoviny, strukoviny, vlnu, špagáty, korále, klince, piškóty, gumové cukríky, cereálie…  Všetky ružence boli odmenené dobrou známkou a hlavne príjemným pocitom zo zodpovedne vykonanej práce. Niektorí žiaci venujú svoje ružence Centru sociálnych služieb v Námestove. Tešíme sa, že máme takýchto šikovných žiakov a veríme, že budú svoju kreativitu stále viac rozvíjať. 

Všetkým ďakujeme. 

 

MODLITBA ZA ÚCTU K ŽIVOTU 

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života. 

S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť. 

 

Mgr. Erika Bystričanová, PhDr. Erika Kovaľová