Aktuality 2022-2023, POMOC DRUHÝM

Kampaň Sviečka za nenarodené deti

25. októbra 2022 realizovala naša škola kampaň – SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI. Kúpou sviečky za symbolickú cenu 0,50 € boli podporené projekty a činnosť Fóra života v oblasti ochrany života. Chvíľkou ticha a zapálením sviečky v oknách našich domovov večer 2. novembra vrcholí spomienka na nenarodené deti, ale aj na tých zranených umelým alebo spontánnym potratom.

Na prízemí bol vytvorený „spomienkový kútik“, ktorý nám mal pripomínať počas celého „preddušičkového týždňa“ hodnotu ľudského života. Kútik vytvorili Michaela Klimčíková a Eva Sumegová z I. A triedy. Prezentáciu kampane a predaj sviečok mali na starosti Viktória Skurčáková a Anton Nevedel z III. M triedy. Vyzbieralo sa 120 €, ktoré boli zaslané na účet verejnej zbierky. Všetkým úprimne ďakujeme. 

MODLITBA ZA ÚCTU K ŽIVOTU 

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života. S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť. 

 Mgr. Erika Bystričanová