Nezaradené

Kariérne poradenstvo

Na tejto stránke sa môžu žiaci, ich zákonní zástupcovia a pedagogickí zamestnanci strednej odbornej školy oboznámiť s informačnými materiálmi z oblasti kariérového poradenstva. Z nich do pozornosti dávame najmä informácie vhodné pre podporu rozhodovania o ďalšom smerovaní po skončení strednej školy, fakty a údaje pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium.

Pre prístup k daným informáciám je potrebné prihlásenie pomocou školského účtu.

Informácie o možnostiach štúdia