Aktuality 2023-2024, KADERNÍCKE A KOZMETICKÉ AKTIVITY

Keď sa kaderníčky hrajú na kozmetičky 

Medzi posledné témy, ktorými zavŕšime odbornú prípravu budúcich kaderníkov, sú v treťom ročníku aj základy kozmetickej starostlivosti. V poslednom ročníku učebného odboru kaderník sa spájajú všetky, doteraz nadobudnuté vedomosti a zručnosti, ktoré žiak získal, aby ich mohol správne vo svojej praxi využiť. Dobre cielenou a odbornou poradenskou službou dokáže kaderník posúdiť a nasmerovať svoje komplexné služby v kaderníckom salóne, vedúce k spokojnosti, dnes tak náročného, zákazníka.

Od kaderníkov sa vyžaduje navrhnúť ideálny účes, ktorý vyzdvihne jedinečnú osobitosť každého človeka, spojenú s celkovou typológiou zákazníka, úpravou zovňajšku – vizážou, líčením aj oblečením. Budúcich odborníkov vedieme k poznaniu, že vlasy a pleť, účes a líčenie úzko súvisia a tvoria jeden celok. Kaderník by preto mal mať vedomosti aj z oblasti kozmetiky.  

Pre žiakov veľmi atraktívna téma, patriaca do najbližšieho okruhu ich záujmov. Po získaní teoretických vedomostí, absolvovaní názorných ukážok a prezentácií aj od kozmetičiek z našej školy a precvičovania, sme zorganizovali vydarenú triednu súťaž III. K v dekoratívnom líčení. Vo výbornej atmosfére dievčatá veľmi profesionálne predviedli svoje zručnosti a svoje modelky nalíčili bravúrne. Bolo ťažké vybrať len tri víťazky. Odovzdali sme výnimočnú cenu poroty za kreativitu. Žiačky dokázali, že sú pripravené ponúkať komplexné služby a poradenstvo v oblasti beauty služieb. Gratulujeme! 

 

Bc. Dáša Chudiaková, MOV