Aktuality 2022-2023, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Kniha nám dáva veľa možností… 

„Čítajte deťom, budú z nich dobrí ľudia.“ Najskôr sme im čítaliteraz ich „nútime“ čítať … 

Ale hlavne sa snažíme vytvárať u nich pozitívny vzťah ku KNIHE. V našej škole sa preto v období MARCA – MESIACA KNÍH realizovali viaceré aktivity zamerané práve na dôležitosť knihy v živote človeka.  

V týždni od 20. marca 2023 vyvrcholilo „celé naše marcové knižné úsilie“:  

Uskutočnilo sa KNÍHOBDAROVANIE, kedy sa stretli najskôr tí žiaci, ktorí nosili celý mesiac knihy, a navzájom sa obdarovali. Veľké poďakovanie, obdiv a pochvala patrí ANETE GRIŽÁKOVEJ zo IV. M a MATEJOVI LUPTÁKOVI z I. M. Anetka nosila v priebehu dvoch týždňov v ruksaku a v autobuse veľké množstvo kníh – 40 ks, aby niekoho potešila. Matejovi sa tak stala vzorom a chcel ju „poraziť“, preto priniesol 45 ks kníh. Úprimne im ďakujeme. KNÍHOBDAROVANIE začalo 21. marca 2023 po 2. hodine piesňou v rozhlase s názvom MOBIL, ktorej úvodné slová „Všetci sú na mobile, viac ako je milé… Nečuduj sa svete, že ťa majú v päte…“ poukazujú na skutočnosť, že tento PRÍSTROJ veľakrát už neslúži nám, ale my jemu, čo vidíme aj u nás v škole, napríklad počas prestávok… Preto sa spomínaný deň niesol v duchu knihy, komunikácie s čitateľmi a radosti z obdarovania. Touto knižnou akciou nás sprevádzali Adela Kusová a Izabela Romaňáková z I. B triedy. Svojím oblečením stvárňovali známe literárne postavy PIPPI DLHÚ PANČUCHU A KOVBOJA. Knihy, ktoré zostali, sa stali knihami v BURZE KNÍH a ich majiteľom môže byť bezplatne ktokoľvek, kto sa pri nich v krabici na 2. poschodí zastaví. 

 

Počas celého týždňa sme mali možnosť prezrieť si na 2. poschodí knihy, ktoré vytvorili naši žiaci 1. a 2. ročníka. Vyhodnotenie TVORBY VLASTNEJ KNIHY prebehlo už vo februári 2023: 

  1. miesto: MATEJ LUPTÁK, I. M
  2. miesto: SIMONA PLUTINSKÁ, I. B
  3. miesto: IVANA MATLÁKOVÁ, I. K

 

Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k realizácii týchto marcových aktivít. 

 

S pozdravom VAŠE SLOVENČINÁRKY.