Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ, POMOC DRUHÝM

Kniha nám dáva veľa možností…

„Čítajte deťom, budú z nich dobrí ľudia.“ Najskôr sme im čítali – teraz ich „nútime“ čítať

Ale hlavne sa snažíme vytvárať u nich pozitívny vzťah ku KNIHE. V našej škole sa preto v období MARCA – MESIACA KNÍH realizovali viaceré aktivity zamerané práve na dôležitosť knihy v živote človeka.

21. a 22. marca 2024 vyvrcholilo „celé naše marcové knižné úsilie“:

Uskutočnilo sa KNÍHOBDAROVANIE, kedy sa stretli najskôr tí žiaci a zamestnanci školy, ktorí nosili celý mesiac knihy, a navzájom sa obdarovali. Veľké poďakovanie, obdiv a pochvala patrí darcom, ktorí priniesli najväčší počet kníh: VIKTÓRII SROKOVEJ z III. A (40 kníh), MATEJOVI LUPTÁKOVI z II. M (19 kníh), pani učiteľke MACEJOVEJ (37 kníh) a pani ekonómke BETÍKOVEJ (14 kníh). Úprimne im ďakujeme. Veľmi sa tešíme, pretože sa do KNÍHOBDAROVANIA zapája stále viac a viac žiakov i zamestnancov školy. Tento školský rok bolo vyzbieraných 378 kníh.

Touto knižnou akciou nás sprevádzali Adela Kusová, Izabela Romaňáková, Kristína Kriššová a Nina Špliňová z II. B triedy. Svojím oblečením stvárňovali známe literárne postavy: PRINCEZNÉ, POĽOVNÍKA A ČERVENÚ ČIAPOČKU.

Knihy, ktoré zostali, sa stali knihami v BURZE KNÍH a ich majiteľom môže byť bezplatne ktokoľvek, kto sa pri nich v krabici na 2. poschodí zastaví.

Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k realizácii týchto marcových aktivít.

Mgr. Erika Bystričanová, PhDr. Erika Kovaľová