Aktuality 2022-2023, ŠPORTOVÉ AKTIVITY

KOŽAZ – kurz ochrany života a zdravia

Žiaci tretieho ročníka Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove mali výnimočnú príležitosť navštíviť Okresný hasičský zbor v rámci akcie KOŽAZ (Kurz ochrany života a zdravia). Táto návšteva poskytla žiakom vzácnu možnosť spoznať prácu hasičov a získať dôležité informácie o záchrannej technike a postupoch pri hasení požiarov a záchrane ľudských životov. 

Po príchode na hasičskú základňu ich srdečne privítali príslušníci hasičského zboru, ktorí sa im venovali po celú dobu návštevy. Žiakom predviedli rôzne techniky a postupy používané pri hasení požiarov, vysvetlili im, ako rýchlo a efektívne reagovať v prípade nebezpečenstva a poukázali na význam preventívnych opatrení. Nebola to však len teoretická lekcia, žiaci mali aj možnosť vidieť hasičov v akcii, keď predviedli ukážku hasičského športu, čo ich veľmi nadchlo a inšpirovalo. 

Vrcholom návštevy bolo nasadenie hasičov pri ostrom poplachu. Poplach zahájila siréna a okamžitá reakcia príslušníkov zboru, ktorí do minúty opustili základňu a zamierili na miesto s udaným nebezpečím. Pre žiakov to bola silná skúsenosť, ktorá im ešte viac priblížila zodpovednosť a odhodlanie hasičov pri riešení život ohrozujúcich situácií. 

Na záver by sme chceli vyjadriť úprimnú vďaku príslušníkom Okresného hasičského zboru v Námestove v mene všetkých žiakov a pedagógov. Ich ochota a angažovanosť pri predstavovaní práce hasičov nás veľmi obohatila a inšpirovala. Táto návšteva bola vzácna príležitosť, vďaka ktorej sme si uvedomili dôležitosť požiarnej prevencie, ochrany života a zdravia. 

 

 

PaedDr. Radovan Pňaček