Aktuality 2022-2023, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku 

V stredu 15. februára 2023 sa konalo krajské kolo OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU, a to v areáli Súkromnej strednej školy EDUCO v Námestove, ktorého cieľom bolo preukázať schopnosti a zručnosti študentov v nemeckom jazyku.  

Súťažiaci boli rozdelení do kategórií podľa úrovne jazyka, od začiatočníkov po pokročilých. Bolo to úžasné zápolenie a každý z nich bol pripravený ukázať svoje jazykové schopnosti. Žiaci bojovali o víťazstvo a o postup do celoštátneho kola.  

Olympiáda pozostávala z písomnej časti, kde bola preverená znalosť gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania. Po písomnej časti nasledovala oprava a následné počítanie bodov súťažiacich, kedy museli študenti prejaviť trpezlivosť. Ústnej časti (opis obrázka, voľný rozhovor na rôzne témy) sa zúčastnili tí najlepší, ktorí dosiahli stanovený počet bodov.  

Našu školu reprezentovali v kategórií 2D Damián Dragoš z II. B (študijný odbor: obchodné a informačné služby – správca počítačovej siete), súťaž zvládol veľmi dobre a vybojoval pekné tretie miesto. V kategórií 2C súťažil Peter Dragoš z I. B (študijný odbor: obchodné a informačné služby – informatika a informačné systémy), ktorý obsadil šieste miesto.  

Z výsledkov našich žiakov sa tešíme, srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

Ing. Mária Ďurdinová