Aktuality 2023-2024, OSTATNÉ

Krížová cesta za žiakov, vedenie a zamestnancov školy

V utorok 19. marca 2024 sme zrealizovali v AULE SOŠ podnikania a služieb krížovú cestu obetovanú za všetkých žiakov, vedenie a zamestnancov školy. Pozvanie prijal aj pán kaplán Andrej Branický, a to si veľmi vážime.

Žijeme v dobe, kedy predovšetkým mládež zabúda na silu modlitby a viery v Boha, preto bolo veľmi príjemné a zároveň vzácne stretnúť sa a naplniť naše srdcia silou Ducha Svätého. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri realizácii a hlavne tým, ktorí na krížovú cestu v ranných hodinách prišli.

Sme vďační za to, že sa môžeme na tejto škole venovať aj svojej duchovnej stránke.

Timea Vraňáková, II. A