Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Kvíz o anglicky hovoriacich krajinách

london

Už tradične sa môžu žiaci našej školy v decembri zapojiť do kvízu o anglicky hovoriacich krajinách. Aj tento rok si 13. decembra 2023 mohli overiť, koľko poznatkov majú o reáliách krajín, ktorých jazyk sa učia. Vo dvojiciach riešili úlohy kvízu, v ktorých ukázali vedomosti o Veľkej Británii, USA, Kanade, Austrálii a Novom Zélande. Úlohy boli z oblasti histórie, geografie a všeobecného prehľadu o týchto krajinách.

 

Víťazmi tohto ročníka sú a extra body do angličtiny získavajú:

1. miesto: Martin Lastovka a Adam Žužavka – 20 extra bodov

2. miesto: ĽubomírJaník a Adam Košťál – 15 extra bodov

3. miesto: Michal Kubinčák a Martin Ujmiak – 10 extra bodov

Lukáš Joštiak a Damián Dragoš – 10 extra bodov

 

Víťazom blahoželáme a všetkých ostatných odmeníme za zapojenie do súťaže piatimi extra bodmi. Tešíme sa na vašu účasť v ďalších súťažiach o body do hodnotenia anglického jazyka.

Mgr. Renáta Mikytová