Nezaradené

Maturitná skúška

Základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje:

Všetky aktuálne informácie o MS nájdete na stránke www.nucem.sk

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.

Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM, praktickú časť MS a ústnu formu internej časti – škola, ktorú žiak navštevuje.

Organizácia, priebeh a hodnotenie MS

Časový harmonogram MS

Pokyny ku praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky