Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ, SÚŤAŽE

„MEETING ENGLISH POETRY“ – súťaž v ANJ

5. apríla 2024 sa v Aule našej školy konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku. Žiaci nás príjemne prekvapili svojim talentom a pri niektorých prejavoch sme doslova tajili dych. Po náročnom rozhodovaní sme dospeli k nasledujúcim výsledkom: 
  1. miesto: Izabella Romaňáková, II. Bmov (poézia) – 25 bodov
  2. miesto: Sofia Nováková, I. K (próza) – 20 bodov
  3. miesto: Lukáš Joštiak, III.Biis (vlastná tvorba – poézia) – 15 bodov
Víťazi, okrem zaujímavých vecných cien a diplomov, získali uvedený počet extra bodov do hodnotenia ANJ, ostatní zúčastnení získali po 10 extra bodov. Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.  Ing. Zuzana Bedrichová