Aktuality 2023-2024, KADERNÍCKE A KOZMETICKÉ AKTIVITY

Míľa pre mamu – oslava dňa matiek

11. mája 2024 v rovnaký deň, v rovnaký čas, ale na mnohých miestach Slovenska a zahraničia osláviť materstvo a prejaviť úctu a vďaku všetkým mamám sveta. Poďakovať sa mamám, starým mamám, krstným mamám aj adoptívnym mamám za ich obetavosť, pochopenie, výchovu a bezhraničnú lásku. Táto výnimočná myšlienka spája počas Míle pre mamu, tisíce ľudí na rôznych miestach, a to bez rozdielu veku, rasy aj vierovyznania. Vďaka tomu jej právom patrí pomenovanie Najväčšia oslava dňa matiek na Slovensku.

Naša škola nebola výnimkou vyjadriť vďaku mamám. Zúčastnili sme sa krásnej akcie poriadanej na Nábreží Oravy pod záštitou Rodinného centra DROBČEK. Žiačky druhého ročníka, kaderníčky a kozmetičky predviedli svoje umenie a  potešili detičky a mamičky vypletaním boxerských copíkov, maľovaním na tváričky detí a mamičkám dopriali masáž rúk. 

Žiačky boli veľmi šikovné. Aj po ukončení akcie stále usilovne rozdávali radosť deťom a mamám. Tešíme sa na ďalšie stretnutie plné ochoty a radosti. 

žiačky II. A