Aktuality 2022-2023, Nezaradené

Mladí na workshope v Námestove

Náš školský parlament sa prebudil tímovým duchom a rozvoju seba aj druhých. A to najmä vďaka workshopovo-diskustnému stretnutiu  zameranému na udržateľnosť a kvalitu participácie školských parlamentov v dňoch 27. 3. – 28. 3. 2023 v Námestove, ktoré realizovala rada mládeže žilinského kraja. Bolo nás 55 zúčastnených zo šiestich škôl v okolí Hornej Oravy. 

S pomocou skvelého realizačného tímu a obsahu, resp. rozvrhu dní, sme sa o sebe, ale najmä o druhých, dozvedeli vlohy, v ktorých sa cítime sami sebou. Naučili sme sa komunikovať, riešiť problémy a zistiť ich príčiny, rozdelili sme si roly v tíme a mnoho ďalšieho. 

Za prítomnosti našej pani koordinátorky Kataríny Tomulcovej sme si vyjasnili problémy nášho parlamentu a vďaka tomu, sme si dokázali určiť naše budúce ciele, ktoré sa stanú skutočnosťou. Toto stretnutie nám poskytlo zlaté vedomosti o tom, ako vytvoriť projekt, ktorý by bol financovaný. Získali sme informácie v oblasti legislatívy ŠP, projekte a o youthpass-e. 

Workshop nám ponúkol nazrieť a počuť tajomstvá a situácie, získať fakty a nájsť si nových priateľov a známych z iných školských parlamentov. Veľmi pekne ďakujeme Rade mládeže Žilinského kraja a dúfame, že takýchto stretnutí bude viac. 

 

členovia školského parlamentu