Aktuality 2022-2023, SÚŤAŽE

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

(Nie) som obeťou násilia?! 

Žiaci prvého a druhého ročníka našej školy sa 5. decembra 2022 zúčastnili na preventívnom programe a diskusii s príslušníkom Policajného zboru SR pánom Tiborom Šándorom a koordinátorkou prevencie kriminality Mgr. Katarínou Krašňovskou. Témou akcie bolo okrem iného obchodovanie s ľuďmi, ktoré sa deje aj v online priestore. Technológie sú obchodníkmi s ľuďmi využívané vo všetkých fázach zločinu vrátane náboru, kontroly aj samotného vykorisťovania obete. Ďalšou témou bolo Kyberšikanovanie, ktoré predstavuje mnoho podôb agresie v kyberpriestore. Kyberšikanovaním je ohrozená celá spoločnosť, preto je dôležité o nej hovoriť a spoločne ju eliminovať. 

Žiaci si vypočuli rady, ako sa chrániť na sociálnych sieťach, ako identifikovať hrozby v digitálnom prostredí, nedôverovať neznámym ľuďom, dať si pozor na podvodné emaily, internetové podvody, falošné správy, používať online nástroje na ochranu a šifrovanie svojej online aktivity i online komunikácie. V prípade obťažovania v online priestore odborníci odporúčajú odfotiť si komunikáciu na sieti a kontaktovať políciu. Prednášajúci povzbudili žiakov k tomu, aby akýkoľvek nenávistný prejav nahlásili priamo na sociálnej sieti. Rovnako sa môžu obrátiť na pracovníkov, ktorí im poskytnú potrebné informácie.  

Prednáška bolo doplnená skutočnými príbehmi zo sveta, ale aj z blízkeho okolia – Oravy.  

Prednášajúci oboznámili žiakov ako zareagovať, ak niekto potrebuje pomoc v našom okolí a najmä nebáť sa vyhľadať pomoc. 

Kontakty pomoci:  

Bezplatná non-stop linka: 0800 212 212 

Linka tiesňového volania: 112 

Polícia: 158 

www.zastavmenasilie.sk 

www.pomocobetiam@minv.sk 

Prednáška sa konala v rámci projektu „Je to tým, že sme tím“, ktorého zámerom je zvýšiť úroveň finančnej, mediálnej a digitálnej gramotnosti. 

Ing. Eva Borovjáková, PaedDr. Erika Kovaľová