Aktuality 2022-2023, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ, SÚŤAŽE

Môj originálny čitateľský denník 2022/2023 

vystava

Prečo je dôležité čítať?

 1. Budeš mať bystrejšiu myseľ.
 2. Budeš viac kreatívny.
 3. Poznanie je moc.
 4. Rozšíriš si slovnú zásobu.
 5. Porazíš stres.
 6. Budeš mať silnejšie analytické a kritické myslenie.
 7. Zlepšíš si sústredenie.
 8. Budeš lepšie písať.

Aj tento školský rok mali všetci žiaci našej školy za úlohu čítať vybrané diela, interpretovať, zaznamenať ich podľa určených kritérií, byť kreatívni a vytvoriť tak svoj originálny čitateľský denník, ktorý im v štvrtom ročníku bude slúžiť ako učebný materiál pri príprave na maturitnú skúšku zo SJL. Cieľom je taktiež zvýšenie čitateľskej gramotnosti a motivácia ku kreatívnej tvorbe.

Tešíme sa, že úroveň tvorby čitateľských denníkov sa stále zvyšuje a niektorí žiaci si dajú záležať nielen na obsahovej, ale aj formálnej stránke, o čom sme sa mohli presvedčiť na 2. poschodí našej školy, kde sa konala prvý májový týždeň výstava.

VYHODNOTENIE

 1. miesto: KRISTÍNA KRIŠOVÁ, I. B
 2. miesto: ROMANA KVASNIČÁKOVÁ, III. A
 3. miesto: SABINA KYRCZOVÁ, IV. B

OCENENIE ZA FORMÁLNU STRÁNKU:

Janka Laššáková, II. M

Rebeka Bieľáková, III. M

Alica Triebeľová, II. M

Dária Bušová, I. M

Žaneta Figurová, III. A

Liana Miklušáková, III. A


OSOBITNÉ OCENENIE:

Dominika Miklušáková, I. K

Sofia Marlengová, III. B

Daniela Hrkľová, III. B

Viktória Jablonská, III. A

Simona Grižáková, III. A

Laura Šimalová, II. B


Blahoželáme!

 vyučujúce SJL