Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Môj originálny čitateľský denník 2023/2024

Knihy sú skvelé. Nielenže vám otvárajú bránu k múdrosti a rozširujú vaše obzory, robia nás aj lepšími ľuďmi, výborne si pri nich oddýchneme a zlepšujú kvalitu nášho života.

Aj tento školský rok mali všetci žiaci našej školy za úlohu čítať vybrané diela, interpretovať, zaznamenať ich podľa určených kritérií, byť kreatívni a vytvoriť tak svoj originálny čitateľský denník, ktorý im v štvrtom ročníku bude slúžiť ako učebný materiál pri príprave na maturitnú skúšku zo SJL. Musí byť vytvorený vlastnou rukou (písaným textom žiaka), jeho súčasťou sú aj úryvky z diel, vlastné recenzie diel a zároveň vlastnoručné maľby deja, symbolov, myšlienok. Cieľom je taktiež zvýšenie čitateľskej gramotnosti, motivácia ku kreatívnej tvorbe a podpora soft skills žiaka, ktorá je veľmi dôležitá pri rozvoji osobnosti každého jednotlivca.

Tešíme sa, že úroveň tvorby čitateľských denníkov sa stále zvyšuje a niektorí žiaci si dajú záležať nielen na obsahovej, ale aj formálnej stránke, o čom sme sa mohli presvedčiť na 2. poschodí našej školy, kde sa konala druhý májový týždeň výstava.

VYHODNOTENIE

  1. miesto: KRISTÍNA KRIŠOVÁ, II. B
  2. miesto: ROMANA KVASNIČÁKOVÁ, IV. A
  3. miesto: IZABELA ROMAŇÁKOVÁ, II. B

 

OSOBITNÉ OCENENIE ZA KREATIVITU:

Janka Laššáková, III. M

Dominika Pjontková, III. M

Sofia Nováková, I. K

Miriam Pečarková, I. B

Erika Vojtaššáková, I. M

Zuzana Harmatová, I. M

Karin Turčáková, I. M

Karina Kubincová, I. M

Zuzana Chudiaková, I. A

 

Autori  víťazných čitateľských denníkov boli ocenení vecnými cenami a pochvalami. Blahoželámeǃ

vyučujúce SJL