Aktuality 2018-2019

Môj originálny čitateľský denník

Prečo je dôležité čítať?

1. Budeš mať bystrejšiu myseľ.

 

2. Budeš viac kreatívny.

3. Poznanie je moc.

4. Rozšíriš si slovnú zásobu.

5. Porazíš stres.

6. Budeš mať silnejšie analytické a kritické myslenie.

7. Zlepšíš si sústredenie.

8. Budeš lepšie písať.

Aj tento školský rok mali žiaci za úlohu čítať vybrané diela, interpretovať, zaznamenať ich podľa určených kritérií, byť kreatívni a vytvoriť tak svoj originálny čitateľský denník, ktorý im v štvrtom ročníku bude slúžiť ako učebný materiál pri príprave na maturitnú skúšku zo SJL. Cieľom je taktiež zvýšenie čitateľskej gramotnosti a motivácia ku kreatívnej tvorbe.

    

Tešíme sa, že úroveň tvorby čitateľských denníkov sa stále zlepšuje a niektorí žiaci si dajú záležať nielen na obsahovej, ale aj formálnej stránke, o čom sme sa mohli presvedčiť na 2. poschodí našej školy, kde prebieha druhý júnový týždeň výstava.

Vyhodnotenie tých najlepších:

1. miesto: TATIANA PIENTÁKOVÁ – II. B

2. miesto: ALŽBETA IGLÁROVÁ, KATARÍNA HOLUBJAKOVÁ – II. B

3. miesto: MIRIAM BRČÁKOVÁ – II. M

OSOBITNÉ OCENENIE ZA KREATIVITU:

MATÚŠ BEŇUŠ – II. B

ERIK STAŠÁK – I. B

IZABELA MOTYČÁKOVÁ – II. B

ALŽBETA KABÁČOVÁ – II. K

KATARÍNA BRISUDOVÁ – III. A

ADRIÁNA MIKULÁŠOVÁ – II. K

SÁRA KUBÁNIKOVÁ – II. K

ANNA VIATROVÁ – III. K

Blahoželáme!