Aktuality 2022-2023, OCENENIA

Národné ocenenie – titul Angažovaná škola

Aj v roku 2022 získala naša škola titul Angažovaná škola. Finalistami oceňovania sme sa stali vďaka tomu, že sme zrealizovali dva service learningové projekty: Znalosť je život s krídlami a NATURA DAY. 

Oceňovanie s názvom Angažovaná škola – národná cena za service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. 

Toto národné oceňovanie organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. 

PaedDr. Katarína Tomulcová