Aktuality 2023-2024, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY, POMOC DRUHÝM

Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Ako jedna z dvoch škôl Slovenska sme boli pozvaní Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií na návštevu Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Toto pozvanie bolo pre našich žiakov forma poďakovania za mnohé dobrovoľnícke aktivity, projekty a aplikovanie metódy service learning vo vyučovaní.  

Náš program v Štrasburgu bol pútavý, zaujímavý. Po dlhej ceste autobusom sme sa presunuli do centra mesta, navštívili Place de la Cathedrale, absolvovali plavbu loďou, kde sme počas výkladu spoznali 20 storočí histórie Štrasburgu.  

Ďalší deň sme navštívili Európsky parlament v budove Louise Weiss, verejnú galériu rokovacej sály, rozprávali sme a diskutovali s pánom europoslancom doc. Ing. Michala Wiezikom, PhD, ktorý nám túto návštevu umožnil a zorganizoval. 

PaedDr. Katarína Tomulcová 

Zdroj fotografie: kancelária europoslanca doc. Ing. Michala Wiezika, PhD.