Aktuality 2022-2023, ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Nezabudnuteľný zážitok – splav rieky Orava 

splav

V maturitnom týždni sa žiaci tretieho ročníka Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove zúčastnili akcie KOŽAZ, počas ktorej mali možnosť splaviť rieku Orava z Oravského Podzámku do Dolného Kubína. Táto dobrodružná aktivita, spojená s vodným športom a spoločnou zábavou, priniesla žiakom nielen neopakovateľné zážitky, ale aj množstvo prínosov v oblasti športu a zážitkového učenia. 

Pre žiakov bolo splavovanie rieky Orava skutočným športovým dobrodružstvom. Počas akcie sa učili základy kanoistiky a získavali potrebné zručnosti, ktoré sú potrebné k splavovaniu riek, dozvedeli sa niečo nové o faune a flóre rieky a taktiež o histórii splavovania na Slovensku. Počas splavu mali možnosť uplatniť svoje vedomosti a schopnosti v praxi, čo výrazne posilnilo ich sebavedomie a pocit úspechu. Splavovanie, ako šport, im tiež pomohlo rozvíjať vytrvalosť, fyzickú kondíciu a tímovú spoluprácu, keďže na splavenie rieky boli potrebné koordinácia a súdržnosť v rámci celého tímu. 

Okrem športových prínosov prinieslo splavovanie Oravy žiakom aj výhody zážitkového učenia. Táto forma učenia je založená na aktívnom zapojení žiakov do praktických a zážitkových aktivít, ktoré im umožňujú skúsenostné učenie sa prostredníctvom priamej interakcie so skutočným svetom. Splav Oravy poskytol žiakom jedinečnú príležitosť spoznať prírodu, pozorovať život v rieke a obdivovať krásy okolitého prostredia. Zároveň si vyskúšali riečne aktivity, ako sú riadenie člnov, navigácia a prekonávanie prírodných prekážok. 

Táto akcia tiež posilnila spoluprácu medzi žiakmi a vytvorila priateľstvá. Spoločný zážitok splavu rieky Orava ich spojil a vytvoril silný zmysel pre tím a kolektívnu identitu. Žiaci museli spolupracovať, komunikovať a riešiť problémy spoločne, čo posilnilo ich schopnosti v oblasti tímovej spolupráce a komunikácie. Taktiež sa navzájom podporovali a povzbudzovali, čo vytvorilo príjemnú atmosféru a pocit solidarity medzi nimi. Tieto cenné skúsenosti si žiaci určite budú dlho pamätať a budú mať vplyv na ich ďalší osobnostný a športový rozvoj. 

PaedDr. Radovan Pňaček