Aktuality 2023-2024, KADERNÍCKE A KOZMETICKÉ AKTIVITY, POMOC DRUHÝM

Obyčajný deň a neobyčajné skutky

pomoc

Náš odborný výcvik sme spestrili tým, že sme navštívili Dom Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej, kde sme ponúkali naše kozmetické a kadernícke služby. Sme veľmi vďačné za to, že sme mali možnosť ukázať svoje zručnosti aj mimo školy, a to v spomínanom Dome Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej.

Pre nás, kozmetičky a kaderníčky, je veľmi dôležité aplikovať svoje vedomosti v praxi na rôznych ľuďoch. Pekný slnečný deň sme takto príjemne strávili s klientmi spomínaného domu.

Sofia Laščáková, II. A