Aktuality 2022-2023, OCENENIA

Oceňovanie aktívneho občianstva a ľudskosti 2022

V Žilinskom samosprávnom kraji ocenili 2. decembra 2022 36 osobností aktívneho občianstva a ľudskosti za rok 2022. Organizátorom oceňovania bola Rada mládeže Žilinského kraja a je pre nich cťou vytvárať priestor, v ktorom obyvatelia Žilinského kraja môžu vyzdvihnúť hodnoty aktívneho občianstva a ľudskosti cez konkrétnych ľudí zo svojho okolia a poukázať aj na to, ako sa dajú vytvárať podmienky pre rozvoj detí, mládeže aj celých miestnych komunít. RMŽK ocenila osobnosti pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera. V kategórií Aktívny mládežník získala ocenenie aj žiačka našej školy Petra Mikosová. Blahoželáme. 

PaedDr. Katarína Tomulcová