Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY, OCENENIA

Ocenenie le Señoras v rezidencii veľvyslanca USA

uspech

Oceňovanie najúspešnejších študentských firiem v rezidencii veľvyslanca USA

Vzhľadom na výnimočné pôsobenie študentskej firmy le Señoras, v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia, sa Ema Kubiznová, žiačka 3. ročníka študijného odboru Obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy zo Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove, zúčastnila spolu s prezidentami ďalších desiatich študentských firiem z celého Slovenska na oceňovaní najúspešnejších študentských firiem priamo v rezidencii veľvyslanca USA.

Ocenenie prevzala z rúk zástupcu veľvyslanca Nicholasa Nambu, Deputy Chief of Mission, ktorý je tiež absolventom Aplikovanej ekonómie (Company Program) v USA za prítomnosti Evy Vargovej, riaditeľky vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko.

Junior Achievement Slovensko je vzdelávacia nezisková organizácia, ktorá pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. Vzdelávacie programy JA Slovensko podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.

Hlavným predmetom činnosti študentskej firmy le Señoras bola náučno-rozprávková kniha o chránených stromoch na Orave – „LeSníček.“ Na jej tvorbe sa podieľali ľudia z rôznych komunít regiónu Orava, ktorí cez rozprávky čí príbehy z detstva, prinútili každého čitateľa zamyslieť sa a uvedomiť si, že stromy neprodukujú Wi-Fi, ale pre nás najdôležitejší kyslík. Portfólio ich ponuky ďalej dopĺňali sójové sviečky le Soja, vyrobené  z netoxického sójového vosku, ktorý neprodukuje škodlivé látky. Namiesto obyčajného majú drevený knôt, ktorý pri horení praská ako drevo v krbe, čím navodzuje príjemnú útulnú atmosféru.

Eme srdečne blahoželáme!