Aktuality 2016-2017

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

V stredu 18. januára 2017 som sa zúčastnila okresného kola olympiády v anglickom jazyku v priestoroch Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove. Zmerala som si sily v písomnej a hovorenej angličtine so žiakom Strednej odbornej školy technickej v Námestove.

Olympiáda sa skladala z dvoch častí: testu a ústnej časti. Úroveň terajšej gramatiky ma celkom prekvapila, pretože bola ťažšia ako pred rokom. Napriek všetkému som tak mohla skúsiť maturitnú úroveň angličtiny a zmerať si sily s maturantom. Ústna skúška, ktorá pozostávala z Picture story a Role play, bola ľahšia ako písomná, asi aj preto, že už opadol stres. Zdá sa, že vďaka nej som prekonala náskok môjho súpera po písomnej časti, a tak na moje veľké prekvapenie, som postúpila do krajského kola.