Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku  

ONJ

Vo štvrtok, 18. januára 2024, sa konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku v areáli Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove, ktoré bolo aj usporiadateľom súťaže.  

 

Súťažilo sa v troch kategóriách. Žiaci bojovali o víťazstvo a o postup do krajského kola. Olympiáda pozostávala z písomnej časti, kde bola preverená znalosť gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania. Po písomnej časti nasledovala oprava a následné počítanie bodov súťažiacich, kedy museli študenti prejaviť trpezlivosť. Ústnej časti (opis obrázka, voľný rozhovor na rôzne témy) sa zúčastnili tí najlepší, ktorí dosiahli stanovený počet bodov. 

 

Našu školu reprezentoval v kategórii 2D Lukáš Joštiak z III.B triedy. Súťaž zvládol veľmi pekne a vybojoval 1. miesto. Z výsledku sa tešíme, srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

Ing. Mária Ďurdinová