Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Olympiáda v anglickom jazyku 

V mesiaci november sa tradične organizuje školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V tomto školskom roku sa zúčastnilo 22 žiakov.  

Po písomnej časti, ktorá bola 22. novembra 2023, kde sa písal náročný test, bolo vybraných 10 žiakov s najväčším počtom bodov. Tí boli pozvaní na ústnu časť 28. novembra 2023. Osem z nich si zmerali svoje sily.  

Porota zložená z troch učiteliek anglického jazyka si vypočula výborné odpovede u všetkých zúčastnených súťažiacich. Nakoniec rozhodli výsledky z testov. Sedem žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi, lebo splnili kritériá súťaže. 

Tu sú mená tých najúspešnejších: 

  1. Juraj Gužiňák, III. B
  2. Martin Lastovka, III. B
  3. Filip Noga, IV. B

Títo traja žiaci  boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Všetci účastníci dostali extra body z ANJ a účastníci ústnej časti aj žolíka na ANJ. Výherca Juraj Gužiňák postupuje do okresného kola. Držíme mu palce, aby dobre reprezentoval seba i našu školu. 

Všetkým účastníkom ďakujeme, výhercom gratulujeme a prajeme veľa ďalším úspechov. 

 

Autor: za PKCJ Ing. Mária Macejová