Aktuality 2022-2023, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ, SÚŤAŽE

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

london

V mesiaci november sa ako tradične organizuje školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V tomto školskom roku bola rekordná účasť.  

Na písomnej časti, kde sa písal náročný on-line test, sa zúčastnilo 36 študentov. Z nich bolo vybraných 12 s najväčším počtom bodov, ktorí boli pozvaní na ústnu časť v aule. Porota zložená z troch učiteliek anglického jazyka si vypočula krásne odpovede všetkých zúčastnených súťažiacich. Súťaž bola veľmi vyrovnaná a až osem študentov malo súčet bodov v rozpätí od 54 do 57,66 bodov. 

Tu sú mená tých najúspešnejších: 

  1. Patrik Vojtašák, II.B
  2. Martin Laskovka, II.B
  3. Juraj Gužiňák, II.B

Títo traja žiaci boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Všetci účastníci dostali extra body z ANJ. Výherca postupuje do okresného kola.  

 Všetkým účastníkom ďakujeme, výhercom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

 PK CJ