Aktuality 2021-2022

OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU – školské kolo

16. novembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU. Zúčastnilo sa 13 žiakov z 1. – 4. ročníka.

1. časť obsahovala písomnú zložku – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatický test. Do 2. časti postúpilo 7 žiakov s najvyšším počtom bodov z písomnej časti: Aneta Chromuľáková (I. B), Klaudia Brišová (I. B), Lucia Šurinčíková (I. B), Lukáš Joštiak (I. B), Damián Dragoš (I. B), Filip Metes (III. B), Dominik Pojezdala (III. B).

phoca thumb m 001

Týchto žiakov bolo radosť počúvať v ústnej časti, ktorá sa skladala z opisu obrázka a z komunikácie na vybrané témy. Veľká pochvala patrí predovšetkým prvákom, ktorí už v písomnej časti dosiahli viac bodov ako žiaci vyšších ročníkov. Veľmi sa tešíme z našich nemčinárov a veríme, že nikdy nestratia chuť a silu zlepšovať si vedomosti v nemeckom jazyku.

    

Nebolo jednoduché vybrať tých najlepších… Odborná komisia zložená z vyučujúcich NEJ sa po spočítaní bodov rozhodla takto:

1. miesto: Damián Dragoš (I. B) – 66 bodov

2. miesto: Klaudia Brišová (I. B) – 52 bodov

3. miesto: Lukáš Joštiak (I. B) – 45 bodov

A všetci ostatní sa umiestnili na 4. mieste. Srdečne blahoželáme!

Títo žiaci boli odmenení diplomami, vecnými cenami a pochvalami. Damiánovi Dragošovi držíme palce v okresnom kole OLYMPIÁDY v NEJ.

A nezabúdajte: „Znalosť jazykov je bránou k múdrosti.“