Nezaradené

Organizácia vyučovania – zvonenie

   

Zvonenie

   
   
   

Vyučovacia hodina

Čas

   
   

0. vyučovacia hodina

07.00 – 07.45 h

   

1. vyučovacia hodina

07.50 – 08.35 h

   

2. vyučovacia hodina

08.40 – 09.25 h

   

3. vyučovacia hodina

09.35 – 10.20 h

   

4. vyučovacia hodina

10.25 – 11.10 h

   

5. vyučovacia hodina

11.40 – 12.25 h

   

6. vyučovacia hodina

12.30 – 13.15 h

   

7. vyučovacia hodina

13.20 – 14.05 h

   
8. vyučovacia hodina 14.10 – 14.55 h