Aktuality 2018-2019

Otvorená hodina Virtualizácia

Stredná odborná škola podnikania a služieb urobila opäť veľký krok do budúcnosti vzdelávania. S veľkou pravdepodobnosťou ako jediná škola v regióne a širšom okolí zaviedla v školskom roku 2018/2019 do vyučovania predmet Virtualizácia.

Žiaci 4. ročníka študijného odboru Obchodné a informačné služby (blok správca PC siete) sa od septembra 2018 intenzívne zaoberali virtualizáciiou. Postupne prechádzali náročnou terminológiu a teóriou z oblasti virtualizácie.

Po zvládnutí základov teórie sme pristúpili k veľmi zaujímavej praktickej časti, kde sa žiaci naučili inštalovať rôzne prostredia pre prácu s virtuálnymi počítačmi a servermi. Nasledovala inštalácia, konfigurácia a správa virtuálneho počítača, ktorá sa zásadne líši od klasického “fyzického počítača”. V ďalšej časti vyučovania sme sa zaoberali správou virtuálnych sietí vrátane virtuálnych prepínačov a virtuálnych sieťových kariet.

Celé vyučovanie praktickej časti je postavené na profesionálnom štvorpäticovom serveri HP Proliant DL585 a externom diskovom poli HP storageworks, ktoré našej škole poskytla COOP Jednota Trstená. Otvorená hodina sa konala ako poďakovanie hlavnému sponzorovi, ale boli na ňu pozvaní aj zástupca vysokej školy a súkromného sektora, ktorí sa taktiež zaoberajú profesionálnou virtualizáciou.

V tomto školskom roku žiakov 4. ročníka čaká ešte posledná časť tematického celku, ktorá bude zameraná na operačné systémy rôznych platforiem, od klasických počítačových, cez sieťové operačné systémy, až po mobilné operačné systémy, ďalej optimalizáciu a riadenie virtuálnych zdrojov.

 

 

Virtualizácia už nie je len chabý sen budúcnosti…

Virtualizácia je pojem o ktorom sme mohli kedysi len snívať, a dnes, na otvorenej hodine, sme akoby z nemožného vytvorili možné.

Naším hosťom sme ukázali ako ľahko môžeme odstrániť vírus z virtuálneho počítača alebo rozdiely medzi fyzickým a virtuálnym počítačom. Vysvetlili sme si výhody a nevýhody z hľadiska finančných prostriedkov, dostupnosti ale i napríklad rýchlosti. Všetko sme prezentovali na reálnych situáciách za pomoci spolužiakov. Na záver sme zožali jeden obrovský potlesk, ktorý bol pre nás skutočnou odmenou .

Pre nás, žiakov, to bola veľmi inšpirujúca hodina, ktorá nás opäť posunula bližšie k budúcnosti virtualizácie.

Kristína Zemančíková IV. B