Aktuality 2022-2023, EKOLOGICKÉ AKTIVITY

Projekt Ekohydrologická obnova rašelinísk 

Naša škola sa stala súčasťou projektu Ekohydrologická obnova rašelinísk. 

Obnovenie niektorých ekosystémov môže pomôcť pri zachytávaní uhlíka z atmosféry, medzi takéto ekosystémy patria aj vzácne rašeliniská. Mnohé z nich boli na Slovensku zničené – napr. odvodňovaním, či ťažbou rašeliny.

Tieto špecifické typy mokradí často nachádzame v terénnych zníženinách a pri výveroch prameňov. Charakterizuje ich trvalo zamokrené prostredie bez prístupu vzduchu, kde sa ukladajú odumreté, nerozložené zvyšky rastlín a tvorí sa rašelina. V rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“ je realizovaný výskum a obnova vybraných rašelinísk na Slovensku – v spolupráci so Štátnou ochranou prírody, nórskym inštitútom NINA.  

Jedným z takýchto rašelinísk je aj Klinské rašelinisko. Na tomto chránenom území sme s II. M v pondelok 22. mája 2023 realizovali manažmentované opatrenia – vytrhávanie náletov drevín, čím prispievame k obnove tohto územia. Súčasťou bola aj odborná prednáška pracovníkmi CHKO Horná Orava. 

PaedDr. Katarína Tomulcová