Nezaradené

Projekty 2018-2019

UČÍME SA PODNIKAŤ V EURÓPE

Garantom projektu je SAAMS, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Viac o projekte

Učíme se podnikat v Evropě“ projekt s medzinárodnou účasťou (Střední skola AHOL, Ostrava – ČR, Zespół Szkół Gastronomiczno, Visla – PL, Instituto d´Istruzione Superiore „Frederiko Flora“, Pordenone – TAL a Stredná odborná škola, Námestovo – SR), ktorého cieľom je oboznámiť sa s rôznymi formami podnikania v rámci fungovania študentských spoločnosti a výmena informácií a praktických skúseností. Vytvorením medzinárodnej spoločnosti zameranej na aktivity rôznych oblastí podnikania, ktoré si partneri projektu stanovili v projekte (SR – cestovný ruch, PL – gastronómia, ČR – reklama a marketing a TAL- catering) si účastníci projektu zlepšia svoje podnikateľské zručnosti a znalostí, vymenia si skúsenosti v oblasti podnikania, zlepšia komunikáciu v anglickom jazyk a spoznajú spôsob života a výučby v inej krajine. Prostredníctvom plánovaných mobilít budú prezentované výsledky podnikania pred zahraničnými partnermi navzájom (apríl 2018 – SR, október 2018 – PL, apríl 2019 TAL, október 2019 – ČR). Predpokladané zverejnenie výstupov a ukončenie projektu – december 2019.

Aktivity projektu:

október 2018

apríl 2018

apríl 2019

 

LÁSKA NEPOZNÁ STAROBU A SRDCE NEPOZNÁ VRÁSKY

Projektov aktivita grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac 2018.

Viac o projekte

 

EUROSCOLA 2019

Viac o projekte

 

 

We smile

Viac o projekte