Aktuality 2022-2023, OZNAMY

Regionálna kadernícka a kozmetická súťaž

súťaž

Stredná odborná škola podnikania a služieb usporadúva 6. ročník regionálnej kaderníckej a kozmetickej súťaže.
Súťaž sa uskutoční 27. septembra 2022, t.j. utorok v priestoroch VÚM v Strednej odbornej škole podnikania a služieb, Námestovo. Súťaž je určená pre žiakov učebného odboru kaderník a študijného odboru kozmetik.
Viac informácii nájdete v pozvánke a na plagáte.