Aktuality 2022-2023, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Regionálne kolo súťaže SOČ 2023

9.marca 2023 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo regionálne kolo SOČ, kde našu školu reprezentovalo 8 študentiek so 4 prácami. Každý tím predstavil svoju prácu v 8-minútovej obhajobe, kde následne prácu obhajoval aj na základe otázok od hodnotiacej komisie. Naše študentky odviedli profesionálnu obhajobu a tým reprezentovali aj školu. Ďakujeme a blahoželáme k postupu do krajského kola SOČ, ktoré sa bude konať v Kysuckom Novom Meste.

 

Anežka Bysričanová, Sofia Marlengová III. B – Som matematicko-finančne gramotný/á,  

č. odboru 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia 

Ema Kubiznová, Aneta Tomovčíková III. B – Deň EKOMÓDY, 

č. odboru 5 – Životné prostredie 

Dominika Kurčinová, Alžbeta Resutíková III. B – Výchova k podnikaniu, 

č. odboru 14 – Tvorba učebných pomôcok   

Michaela Pienčáková, Tímea Jagelková III. B – MAK 

č. odboru 01 – Problematika voľného času 

 

Ing. Daniela Bubláková