Aktuality 2022-2023, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ, OSTATNÉ

Školské divadlo „Kde je vôľa, tam je cesta“

9. decembra 2022 sa žiaci 1. – 3. ročníka i zamestnanci školy zúčastnili programu nášho školského divadla s názvom Kde je vôľa, tam je cesta…

Predstavenie sa uskutočnilo v aule školy a hercami boli naši žiaci z tried: I. A, I. B, I. M, II. K, II. A, ktorí milujú umenie a túžia aktívne tráviť voľný čas.  

Počítač a mobil sú síce úžasnými pomocníkmi, ale nenahradia skutočný kontakt s kamarátmi, spolužiakmi, učiteľmi.., to takmer všetci pochopili po online výučbe. Preto sme veľmi radi, že máme žiakov, ktorí chcú rozvíjať svoje nadanie, majú chuť urobiť niečo pre druhých a zároveň pre seba. Zodpovedne sa pripravovali na toto predstavenie, spoznali žiakov aj z iných tried a vytvorili si tak „divadelnú komunitu“, v ktorej sa príjemne cítili. Sú to naši školskí ochotníci, ktorí sa stále formujú vďaka veľkým dielam…  Nechýba im vôľa, a preto vždy nájdu cestu… Úprimne im ďakujeme a veríme, že svojou chuťou tvoriť „nakazia“ aj ostatných žiakov a motivujú ich tak venovať sa sebarozvoju, a to akýmkoľvek spôsobom. 

Mgr. Erika Bystričanová, PhDr. Erika Kovaľová