Aktuality 2022-2023, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ, SÚŤAŽE

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku 

NEJ olympiada

V mesiaci november tradične organizujeme školské kolo OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU. Ani tento rok nebol výnimkou. Olympiády sa zúčastnilo 15 žiakov, ktorí súťažili anonymne v písomnej a ústnej časti. Písomnú časť tvorili: posluch nemeckého textu s porozumením, čítanie s porozumením a  gramatický test. Zúčastnení, ktorí splnili kritéria písomnej časti, absolvovali ústnu časť, ktorá zahrňovala:  

– vizuálny podnet – tvorba kreatívneho príbehu podľa obrázka,  

– ústna produkcia na neznámu tému. (Voľný rozhovor na tri témy).  

Po spočítaní bodov sme zverejnili nasledujúce výsledky sebaprezentácie našich šikovných súťažiacich: 

  1. Peter Dragoš, I. B 
  2. Damián Dragoš, II. B 
  3. Štefan Balcerčík, I. B 

Títo žiaci boli odmenení vecnými cenami a pochvalami. Všetkým zúčastneným gratulujeme, prajeme veľa ďalších úspechov a Petrovi Dragošovi držíme palce v okresnom kole olympiády v NEJ. 

 PK CJ