Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Školské kolo SOČ na SOŠPAS Námestovo

SOČ rozvíja talent nadaných žiakov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva. Vytvoria niečo nové alebo vylepšia niečo, v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú. 

 

Nič nemôžete stratiť, naopak získať – skúsenosť, sebavedomie, výhru. Aj tento 46. ročník sa niesol v duchu tvorivosti a nápadov. Do písania prác sa zapojili všetky tretie ročníky študijných odborov a naozaj bolo z čoho vyberať. Keďže víťazi nemôžu byť všetci, chceme aj touto cestou poďakovať a zablahoželať tým, ktorí písali SOČ-ku a zároveň postúpili do školského kola. Školské kolo sa konalo 25. januára 2024 v Aule SOŠ PaS za prítomnosti hodnotiacej poroty a samotných riešiteľov. Výherné práce postupujú do okresného kola. 

 

Výsledky: 

 

P. č. Názov práce, č. odboru Vypracovali Trieda 
1. 

Vytváranie priestoru pre hniezdenie Rybárika riečneho 

č. odboru 7 – Poľnohospodárstvo a životné prostredie 

L. Šurinčíková 3. B 
2. 

Deň EKOMÓDY 

č. odboru 5 – Životné prostredie  

E. Kubiznová,  

A. Tomovčíková 

4. B 
3. 

Spojme dva svety 

č. odboru 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia  

E. Koleňová,  

A. Triebeľová 

3. M 
4. 

Prvá pomoc očami detí 

č. odboru 06 – Zdravotníctvo 

R. Kšenzuláková,  

M. Barboráková 

3. M 

 

Výhercom blahoželáme! 

 

Ing. Daniela Bubláková