Aktuality 2017-2018

Školské kolo SOČ

Na základe vyhlásenia 40. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť Ministerstvom školstva SR sa v školskom roku 2017/2018 naša škola zapojila do súťaže v rámci odborov, ktoré boli v septembri 2017 zverejnené žiakom a konzultantom.

 

Do súťaže sa zapojili triedy tretieho ročníka (III. AS, III. B, III. M). Do školského kola bolo vybratých 14 prác.

Obhajoba prác a školské kolo súťaže sa v našej škole uskutočnilo 14. 02. 2018 za prítomnosti členov odbornej hodnotiacej komisie a samotných riešiteľov.

Poradie umiestnených žiakov:

1. miesto:

Ján Malák, III. M

názov práce: Európska únia

číslo odboru: 14 História, politológia, filozofia, právne vedy

konzultantka: Ing. Daniela Bubláková

2. miesto:

Zuzana Kulichová, Kristína Zemančíková, III. B

názov práce: We dont´t believe what´s on tv

číslo odboru: 17 Pedagogika, psychológia, sociológia

konzultantka: Ing. Daniela Bubláková

3. miesto:

Simona Barutová, Benjamín Lepáček, III. B

názov práce: Pomoc deťom pri poskytovaní prvej pomoci

číslo odboru: 06 Zdravotníctvo

konzultantka: Ing. Daniela Bubláková

Výhercom blahoželáme!