Aktuality 2020-2021

Skrášľovací deň

Po veľmi dlhom čase 4. júna 2021 žiačky z učebného odboru kaderník (II. K) a nadstavbového študijného odboru vlasová kozmetika (I. N) navštívili spolu s majsterkami odborného výcviku Centrum sociálnych služieb v Novoti, kde realizovali „Skrášľovací deň“. Kaderníčky svojimi zručnosťami vykúzlili mužom a ženám na hlave strihy podľa ich želania. Aj napriek tomu, že žiaci mali veľa práce, boli vytrvalí a nestrácali trpezlivosť pri svojej práci.

Zamestnanci a klienti sa nám všetkým odvďačili pohostením, svojím úprimným úsmevom, ale aj humorom. Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili, patrí pochvala za skvelú prácu, a to Simone Viečanovej, Martine Šubjákovej, Marcelovi Balákovi, Sidónii Bulvasovej, Sáre Chromuľákovej z II. K triedy, Monike Jurčákovej, Erike Šteťárovej, Lenke Tomulcovej, Sáre Kubánikovej z I. N triedy.