Aktuality 2022-2023, OSTATNÉ, POMOC DRUHÝM

Skutočné hodnoty v živote človeka

Mesiac marec sa niesol v duchu uvedomenia si skutočných hodnôt v živote. Bola realizovaná kampaň s názvom Deň počatého dieťaťa – 25. marec, počas ktorej dievčatá z I. A triedy – Timea Vraňáková a Diana Jašáková – rozdávali biele stužky a vysvetlili, prečo je dôležité vážiť si ľudský život už od počatia.  

Pri príležitosti tejto spomienky na nenarodené deti sa k dievčatám pridali aj Sofia Gogoľáková, Sofia Lašťáková z I. A i Antónia Bruníková z I. B triedy a zrealizovali v tento deň aj rannú KRÍŽOVÚ CESTU obetovanú za všetky deti. Úvodnou piesňou prispeli Lýdia Serdelová a Ida Špigurová, maľbami jednotlivých zastavení obohatili krížovú cestu Viktória Sroková a Veronika Blažeňáková z II. A triedy. 

A keďže pôstne obdobie pokračovalo, zorganizovali dievčatá na podnet pani riaditeľky aj PREDVEĽKONOČNÚ KRÍŽOVÚ CESTU obetovanú za VŠETKÝCH ŽIAKOV I ZAMESTNANCOV ŠKOLY. S pomocou vyučujúcich SJL vytvorili text krížovej cesty, do ktorého zahrnuli poďakovanie a modlitby za každého, kto tvorí našu ÚŽASNÚ ŠKOLU 

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí prišli na tieto krížové cesty a vieme, že tieto spoločné modlitby nám pomôžu niesť tie naše ľudské kríže aj v ďalšom období.

Mgr. Erika Bystričanová, PhDr. Erika Kovaľová