Aktuality 2023-2024, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

„Slovenská populárna hudba-školské zvonenie“

S radosťou oznamujeme, že projekt „Slovenská populárna hudba ako školské zvonenie” sa úspešne blíži k záveru. Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť povedomie o slovenskej populárnej hudbe medzi našimi žiakmi. Vďaka tomuto projektu sa naši žiaci oboznámili s domácimi spevákmi a skladbami, ktoré definujú slovenskú hudobnú kultúru.  

Naši žiaci, ktorí sa zapojili do projektu, odviedli vynikajúcu prácu. Prenikli do hudobnej minulosti a porozumeli kontextu a významu skladieb, ktoré sú staršie ako oni sami. Spoznali slovenskú populárnu hudbu v širšom kontexte a vybrali piesne, ktoré nás budú sprevádzať ako školské zvonenie do konca školského roka.  

Jednoduché nebolo ani spracovanie informácií do prezentácie SWAY a následná tvorba dotazníka o smerovaní školského zvonenia v budúcom školskom roku. Veľkou výzvou bola tvorba otázok pre súťaž z vedomostí o slovenskej populárnej hudbe. Otázky museli zostať v tajnosti až do konca súťaže, čo bolo pre žiakov zapojených do projektu najväčšou výzvou.  

Ste zvedaví, ako dopadlo hlasovanie o smerovaní školského zvonenia v budúcom školskom roku? Neváhajte a otvorte nasledujúci odkaz: HLASOVANIE.   

A teraz prichádza to najlepšie. Súťaž o riaditeľské voľno bola napínavá. Prvé odpovede prichádzali bezprostredne po vyhlásení súťaže v školskom rozhlase. Do ukončenia súťaže sme zaznamenali 45 odpovedí. Správnych odpovedí bolo 3. Správnych odpovedí od učiteľov bolo 0 a žiackych správnych odpovedí 5. Víťazom sa stal ten, kto najrýchlejšie a hlavne správne odpovedal na tri súťažné otázky.  

Tu sú správne odpovede:  

  1. Druh netopiera desmoda červeného 
  2. Jednej dcéry mamka 
  3. D-DUR 

Víťazom súťaže a držiteľom riaditeľského voľna sa stáva: Paulína Krnáčová 1. Bmov 

Gratulujeme!  

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do tohto úžasného projektu. Tešíme sa na budúci školský rok, kde nás čaká nová výzva pre aktualizáciu školského zvonenia.  

 

Mgr. Peter Rošťák