Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Študentská firma ECO KOZMEO v teleráne 

Začnime od seba!  

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovedné!  

Vymeňme jednorazové kozmetické tampóny za ekologickejšiu alternatívu! 

S týmito predsavzatiami sme my žiačky tretieho ročníka študijného odboru kozmetik vstupovali do podnikania v študentskej firme ECO Kozmeo. 

Vybrali sme sa cestou upcyklácie, čo v našom prípade znamenalo premenu použitých materiálov z našich domácností na nový originálny produkt Natural Pony – ekologické odličovacie tampóny v troch veľkostiach v oprateľnom vrecúšku.  

Tým, že sme náš produkt na predmete Aplikovaná ekonómia v študentskej firme reálne vyrábali a následne ho ponúkali na predaj, bola pre nás jedinečná praktická skúsenosť. Po celý čas sme sa učili nielen viesť našu študentskú firmu, ale zdokonaľovali sme sa aj v mäkkých zručnostiach ako tímová práca, kritické myslenie, schopnosť riešiť vzniknuté problémy, vedieť sa rozhodnúť, znášať následky svojich rozhodnutí, ale čo je najdôležitejšie komunikovať nielen medzi sebou v študentskej firme ale aj na verejnosti.  

Naším najväčším a nezabudnuteľným zážitkom bude prezentácia našej študentskej firmy na Markíze v živom vysielaní Teleráno. 

 TV Markíza nás oslovila, aby sme 10. 05. 2023 o 7.45 h priblížili televíznym divákom výrobu našich ekologických kozmetických tampónov. Túto výzvu sme bez akéhokoľvek zaváhania prijali. Moderátorka Lucia Hlaváčková, ktorá moderovala náš vstup v Teleráne bola veľmi milá a priateľská a vďaka jej prístupu k nám, postupne opadával náš stres. Vystúpenie pred svetelnými kamerami bol neskutočný zážitok, na ktorý len tak rýchlo nezabudneme. Po odvysielaní nášho vstupu sme sa rozlúčili a unavené, ale neskutočne šťastné a spokojné odišli domov.   

Sme presvedčené, že tieto praktické podnikateľské skúsenosti spojené s naším odborom kozmetik budú v budúcnosti našou veľkou výhodou pri zakladaní si vlastných kozmetických salónov a stanú sa z nás úspešné podnikateľky. 

 

Tím ECO Kozmeo