Aktuality 2022-2023, KADERNÍCKE A KOZMETICKÉ AKTIVITY, OCENENIA, SÚŤAŽE

6. ročník regionálnej kader. a kozmetickej súťaže

súťaž

OUT OF THIS WORLD (svet fantázie) ako samotný názov hovorí: ,,Mimo tento svet“, tak aj my sme sa preniesli do sveta fantázie. 27. september 2022 pre niekoho obyčajný utorok, ale pre našu školu veľká udalosť. V priestoroch Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove sa konal 6. ročník regionálnej kaderníckej a kozmetickej súťaže. Pri zahájení súťaže nás poctila svojou návštevou predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová, ktorá súťažiacich povzbudila svojim príhovorom, za čo sme jej nesmierne vďační a veríme, že si z tohto dňa odniesla pekný zážitok.

Do súťaže sa prihlásilo 6 stredných odborných škôl, ktoré si medzi sebou zmerali sily v kreativite, vynaliezavosti a fantázii. Súťaže sa zúčastnili žiačky učebného odboru kaderník a študijného odboru kozmetik, ktoré mali možnosť ukázať svoje zručnosti a schopnosti v účesovej tvorbe na tému OUT OF THIS WORLD a v dekoratívnom líčení na tému SCIENCE FICTION. Pri tvorbe svojich modelov sa súťažiace mohli inšpirovať tvorbou hollywoodských filmových artistov (make-up, hair, fashion), súčasnou extravagantnou tvorbou sci-fi alebo filmovým spracovaním science-fiction.

Kaderníckej súťaže sa zúčastnilo sedem žiačok stredných odborných škôl, ktoré súperili o umiestnenie svojho modelu. Pri tvorbe účesov nechýbala nápaditosť a tvorivosť, ktorú do svojich výtvorov vynaložili. Boli to nádherné umelecké diela. Porota vyhodnotila najlepšie práce žiakov takto:

1. miesto: Daniela Cyprichová (Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin)

2. miesto: Karin Mosorová (Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca)

3. miesto: Viktória Dubašáková (Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo)

Nechýbala ani cena poroty, ktorú získala Karin Mosorová (Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca).

Kozmetickej súťaže sa zúčastnilo rovnako sedem žiačok stredných odborných škôl, ktoré ukázali svoju kreatívnu tvár. Pri tvorbe témy science-fiction sa súťažiace nebáli vyjsť zo svojej komfortnej zóny a ukázať krásne vesmírne divadlo svojich zručností. Odborná porota rozhodla o nasledovnom umiestnení:

1. miesto: Viktória Jablonská (Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo)

2. miesto: Sandra Pavlíková (Spojená škola Ružomberok)

3. miesto: Sofia Chylová (Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo)

Cenu poroty získala Michaela Nováková (Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín).

Po vyhodnotení kaderníckej a kozmetickej súťaže nasledovala cena za Naj model, ktorú získala žiačka Daniela Cyprichová (Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin).

Gratulujeme víťazkám a dúfame, že sa spolu budeme stretávať na podobných súťažiach.

Chceme sa poďakovať sponzorom, vďaka ktorým získali súťažiace dievčatá vecné ceny. Odmeny ich potešili a určite ich využijú vo svojom budúcom povolaní.

Ďakujeme súťažiacim, modelkám, porote, majsterkám, ale aj vedeniu školy, že nám umožnili zorganizovať súťaž v priestoroch školy.

V závere chceme všetkým popriať, aby naďalej na sebe pracovali, veľa osobných a hlavne profesijných úspechov, množstvo dobrých nápadov a inšpirácie.