Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY, SÚŤAŽE

Súťaž v hraní počítačových hier pre základné školy

sutaz

5. októbra 2022 naši žiaci a učitelia informatických predmetov pripravili pre základné školy z okresu Námestovo školskú súťaž v hraní počítačových hier „SOSNO LEAGUE OF LEGENDS TURNAJ“. Prihlásení žiaci zo základnej školy Námestovo, Oravská Jasenica a Oravská Polhora si zmerali svoje počítačové zručnosti, strategické schopnosti a tímovú spoluprácu. Výsledok tímového zápasenia je nasledovný: 

  1. miesto – ZŠ Oravská Polhora
  2. miesto – ZŠ Oravská Jasenica
  3. miesto – ZŠ Komenského Námestovo

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne gratulujeme.

Okrem samotnej súťaže, zúčastnení žiaci základných škôl, mali zároveň možnosť vidieť prácu našich žiakov s robotmi a tiež získať základy programovania micro:bitov, vďaka čomu dokázali potom vytvoriť jednoduchú animáciu. Naši žiaci porozprávali žiakom ZŠ aj svoje zážitky a úspechy z robotických súťaží, na ktorých sa doteraz zúčastnili.

Taktiež boli žiaci pozvaní zúčastniť sa plánovaného workshopu pre ZŠ „Základy robotiky“, ktorí naši učitelia pripravujú pre žiakov ZŠ.

 Mgr. Daniela Joštiaková